Tilbage til forsiden

Info om projektet


Baggrund

'hvanueu' er en debatskabende installation, der vil præsentere holdninger til debatten om EU,s fremtid . i den 'tænkepause' der er opstået efter at både Frankrig og Holland i 2005 stemte nej til en ny forfatningstraktat, der ville have ændret væsentlige elementer i EU samarbejdet. Et samarbejde som Danmark og danskerne har været medlem af siden 1972.
Et samarbejde som, hvad enten man kan li. det eller ej præger store dele af dansk lovgivning og almindelige menneskers hverdag.

'hvanueu' er en debatskabende installation, der vil præsentere holdninger til debatten om EU,s fremtid . i den 'tænkepause' der er opstået efter at både Frankrig og Holland i 2005 stemte nej til en ny forfatningstraktat, der ville have ændret væsentlige elementer i EU samarbejdet. Et samarbejde som Danmark og danskerne har været medlem af siden 1972. Et samarbejde som, hvad enten man kan li. det eller ej præger store dele af dansk lovgivning og almindelige menneskers hverdag.

Spørgsmålene

De medvirkende svarer på en række spørgsmål, der er formuleret ud fra de temaer, som Folketinget Europaudvalg har præsenteret som Borgernes Dagsorden.

Andre spørgsmål er inspireret af de medvirkende eller formuleret af projektmagerne:

Svarene

For at komme en smule dybere ind i holdninger og problemstillinger, end der normalt er tid til tv-nyhedernes 15-20 sekunders oneliners, så er svarene gengivet i uredigeret form
Redigerede uddrag af materialet vil samtidig blive vist i lokal-tv programmet Odense ser Rødt.

Hver installation består 3 videoskærme med tilhørende høretelefoner, hvor publikum frit kan vælge hvem af de medvirkende, der svarer på hvilke spørgsmål.
Svarene er gengivet i uredigeret form.

Kunstinstallationen

Hver installation består 3 videoskærme med tilhørende høretelefoner, hvor publikum frit kan vælge hvem af de medvirkende, der svarer på hvilke spørgsmål. Skærmene er installeret i skulpturer der signalerer EU-debat, med bl.a. maskingeværsredder ala Fort Europa, toiletsæder beklædt med eu-fløjl og pigtrådsbeklædte skamstøtter. Skulpturerne er udformet af billedhuggeren Jens Galschiøt, der er kendt for ofte at bruge sin kunst til at skabe politisk debat. Hver installation, der er ca. 2 meter høj er monteret på europalle, der har et gulvareal på 80X120 cm. Installationerne opstilles i første omgang på biblioteker og andre offentlige steder i Odense i april / maj 2006. Senere vil udstillingen blive tilbudt uddannelsessteder og biblioteker i resten af Danmark. Se billeder og omtale af kunstinstallationerne

Medvirkende

De medvirkende repræsenterer et bredt spektrum af holdninger til EU set fra forskellige synsvinkler.
Der er EU-parlamentsmedlemmerne Margrethe Auken, Mogens Camre, Ole Krarup, Karin Riis-Jørgensen, Dan Jørgensen og Jens Peter Bonde.
Der er lokale politikere fra Odense Byråd, Jane Jegind, Anna Rytter, Mai Henriksen og Jesper Kinch.
Derudover medvirker formand for LO-Odense, Helle Nielsen. Niels Rasmussen-Fynske Landboforeninger. Johannes Lollesgård-Odense Cityforening. Lars Myrthue-Nielsen-ØkoNet og billedhugger og samfundsdebatør, Jens Galschiøt.

Produktion og koncept

Konceptet for projektet der produceres i samarbejde mellem tv-station Odense ser Rødt og billedhugger Jens Galschiøt, er tidligere afprøvet i 'Stemmer fra Betonen', hvor mennesker fra den multietniske bydel Vollsmose svarer spørgsmål om bl.a. integration . se websiden www.stemmerfrabetonen.dk


Research og projektledelse: Niels Henrik Madsen
Interview og uundværlig support: Dorte Laursen
Videoredigering: Tune Pedersen
Programmering: Thomas Petterson / TP-production og Feldfoss Visual Media
Layout: Rundfunk la Rouge
Fotografer: Niller Madsen, Tune Pedersen
Kunstinstallation: Jens Galschiøt
Webmaster: Kasper Markus

Hva´nuEU er en del af Borgernes Dagsorden, og økonomisk støttet af Europa Nævnet.


Projektmagerne

Odense ser Rødt har produceret Tv-programmer siden 1985 - primært dokumentar -og aktualitetsprogrammer til lokal-tv i Odense, men også programmer til DR, DK4 og TV2-Fyn.
Derudover har Odense ser Rødt arbejdet med forskellige former for videoinstallationer, bl.a. Open-airdokumentar på husgavle i Vollsmose og videobaggrunde til teaterforestillinger i offentlige rum.

Jens Galschiøt - autodidakt billedhugger - bruger ofte sine skulpturer og happenings til at skabe politisk debat. Webside - www.aidoh.dk

Kontakt

Odense ser Rødt / Rundfunk la Rouge
Banevænget 22 - 5270 Odense N
E-mail nillermadsen@mail.tele.dk
tlf. 6610 6805 ell. 40 215 415

Andet

Se desuden www.aidoh.dk for billeder af installationen og videre beskrivelse af projektet.
Tilbage til forsiden